Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

donderdag 20 mei 2021

De huidige generatie leerlingen en verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom heeft het kabinet besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs.

In februari 2021 werd bekend dat het onderwijs 8,5 miljard euro extra krijgt om de gevolgen van het sluiten van de scholen en het geven van onderwijs op afstand te beperken. De MR  krijgt een instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen van de schoolprogramma’s NPO om de middelen op school in te kunnen zetten. Deze maand werd er een “menukaart” gepresenteerd waaruit de scholen hun keuzes kunnen maken. De komende maand zullen wij samen met de het team en de MR gaan bekijken hoe de extra beschikbare gelden gaan inzetten op onze school. Wij houden u op de hoogte!

Delen via