Muziek en het brein

woensdag 19 februari 2020

Dat we van een plaatje blij of juist verdrietig kunnen worden is niet nieuw, maar muziek is veel meer dan dat! Onze optimist van vandaag doet onderzoek naar de kracht van muziek en heeft een belangrijke boodschap.

Door muziek te luisteren of te maken presteer je beter, train je je geheugen, kun je je beter focussen en kun je beter omgaan met emoties. Daarom een oproep van neuromusicoloog Artur Jaschke om meer muziek te maken en te luisteren, en dan niet op repeat. “Daag je hersens meer uit door veel en verschillende soorten muziek te luisteren.”

In de afgelopen jaren hebben de effecten van muziek op het brein steeds meer aandacht gekregen. In het onderwijs blijken er nog veel open vragen te zijn in hoeverre muziek een bijdrage levert aan hersengroei en -ontwikkeling.

Met name is het far transfer effect (de invloed van het ene cognitieve domein op het andere, b.v. van muziekverwerking naar rekenen) van groot belang binnen het onderzoek naar de invloed van muziek op het zich ontwikkelende brein.
Maar muziek blijkt niet alleen in het onderwijs een rol te spelen. Ook bij ziektes als alzheimer, autisme of parkinson wordt muziek steeds meer toegepast. Niet alleen om de kwaliteit van leven te verbeteren, maar ook om de horizon verder te verbreden en muziek als medicijn te zien.
Deze lezing is een korte reis door het muziek-verwerkende brein en poogt een vertaalslag te maken naar een beter begrip van muziek als medicijn.

Delen via