MR: mail ons met ideeën!

donderdag 28 november 2019

De MR  wil dit jaar het e.e.a. verbeteren ten aanzien van de communicatie op school, onze relatie met de achterban en de professionalisering van de MR. Als MR oudergeleding willen wij het contact met de achterban verbeteren en goed onderhouden. Wij vertegenwoordigen immers alle ouders met als doel de kwaliteit van het onderwijs te monitoren en waar mogelijk te verbeteren. Aangezien wij alle ouders van de school vertegenwoordigen zouden wij u graag willen betrekken bij de input van de bespreekpunten in de MR. Deze betrokkenheid kunnen we op diverse manieren vergroten, we zijn echter nog zoekende naar een passende wijze. Heeft u hier ideeën over dan kunt u dit laten weten via mrbeekbergen@leerplein055.nl In het kader van communicatie met de achterban zult u regelmatig een berichtje van de MR in de nieuwsbrief terugvinden, zodat u op de hoogte bent van de zaken die de MR bezighoudt. Groet namens de MR, Anita Chlapowska, Christa Hartgers, Prema Muthiah, Maartje Pisters, Marit Nieuwenhuis en Marlies van Lohuizen.

Delen via