MR communicatie

donderdag 2 juli 2020

De laatste MR-vergadering van dit schooljaar ligt alweer achter ons. Het is een bijzonder jaar geweest. Gelukkig hebben we onze taken, hoewel enigszins beperkt, op afstand kunnen vervullen. Ons jaarverslag zullen wij in september presenteren, maar onder de speerpunten communicatie en professionalisering kunnen we in elk geval bijschrijven dat sinds een paar maanden de notulen online op de schoolwebsite te vinden zijn, waar tevens het nieuw opgezette Huishoudelijk Reglement van onze MR te raadplegen is. Ook het zichtbaarder maken van de MR middels regelmatige berichten in de schoolnieuwsbrief is opgepakt. De Snappet-enquête van vorig schooljaar heeft geresulteerd in een speciaal leerteam op school en een opnieuw in te plannen informatieavond voor ouders over Snappet gebruik en mogelijkheden.

Onze wens om een jaarplan/activiteitenplan in samenspraak met directie onder deskundige leiding zal hopelijk begin volgend schooljaar in vervulling gaan. Daarmee zullen we dan een solide document voor de toekomst in handen krijgen waarin taken, doelen en verwachtingen duidelijk beschreven staan zodat er efficiënt gewerkt en gecommuniceerd kan worden.

Wij wensen iedereen een fijne zomer en rekenen ook in het nieuwe schooljaar weer op uw input.

Delen via