MR communicatie

donderdag 14 mei 2020

Afgelopen donderdag 7 mei heeft voor de tweede keer een MR -vergadering op afstand plaatsgevonden. Naast de planning rondom het onderwijs op afstand en de herstart van de school, is de formatie besproken. Het formatieplan voor 2020/2021 is rond en is inmiddels goedgekeurd door de personeelsgeleding van de MR. Meer informatie hierover naar de ouders toe volgt binnenkort vanuit de directie.
Verder hebben wij de wens om met een deskundige het MR jaarplan vorm te geven. In dit plan staan de jaarplanning, speerpunten van de MR, scholing, werkwijze in de MR en de missie en visie van de MR beschreven. Elk schooljaar wordt het activiteitenplan voor het volgend schooljaar vastgesteld. Wanneer de basis goed is, hebben we daar jaren profijt van.
Tot slot melden wij dat de notulen van de MR-vergadering van 26 maart 2020 zijn goedgekeurd en op de schoolwebsite onder het kopje Medezeggenschapsraad te raadplegen zijn. Zijn er zaken die u bezighouden of heeft u vragen,via mrbeekbergen@leerplein055.nl horen wij graag van u.

Delen via