MR communicatie

donderdag 2 april 2020

Ook voor de MR is de eerste vergadering op afstand een feit: zoals gepland hebben we op 26 maart een verkorte maar nuttige video-meeting gehad. De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd en deze staan binnenkort ter inzage op de schoolwebsite onder het kopje MR. Tevens kunt u daar dan het nieuw opgestelde huishoudelijk reglement vinden waarin zaken van meer praktische aard met betrekking tot de MR van OBS Beekbergen benoemd worden.
Communicatie blijft een van onze speerpunten. Ook al opereren we nu allemaal op afstand, we moeten en kunnen dit alleen samen doen; school, ouders/verzorgers en vooral niet te vergeten: de kinderen.
Juist in deze roerige tijden willen wij onze taak als MR zo goed mogelijk blijven vervullen en u blijven vertegenwoordigen, want naast de vele ontwikkelingen van de afgelopen weken, gaan achter de schermen de voorbereidingen voor volgend schooljaar gewoon door. Zijn er zaken die u bezighouden of die u op de agenda zou willen terugzien, neem gerust contact met ons op via mrbeekbergen@leerplein055.nl; wij horen graag van u!

Delen via