MR communicatie

donderdag 20 februari 2020

Een van de speerpunten van de MR van dit jaar is de professionalisering van de MR. Op dit moment zijn we bezig om het huishoudelijk reglement en het jaarplan van de MR vorm te geven.
  • In het huishoudelijk reglement worden de meer praktische zaken rond de MR van OBS Beekbergen vastgelegd zoals bijvoorbeeld de taakverdeling, voorbereiding van vergadering, verslaglegging en wijze van besluitvorming en quorum.
  • Het jaarplan beschrijft hoe de MR van OBS Beekbergen werkt op gebied van organisatie, communicatie en samenwerking met de school. Daarnaast is het streven om elk schooljaar specifieke doelstellingen te benoemen en hierbij aan te geven welke activiteiten zij hiervoor onderneemt. Het plan is bestemd voor de MR zelf als leidraad en planning voor haar werkzaamheden, alsook voor haar achterban (ouders, personeel) om inzicht te geven in haar functioneren en gestelde doelstellingen. Dit plan wordt elk jaar geactualiseerd bij aanvang van het schooljaar.
Wanneer de MR de documenten heeft vastgesteld zullen deze op de schoolwebsite geplaatst worden ter inzage en naslag voor iedereen.

Delen via