Leerteam

woensdag 27 november 2019

Wij stellen jaarlijks een leerteam samen, bestaande uit teamleden, een stagiair van de PABO en een docent van de PABO. Het leerteam volgt de ontwikkelingen in het onderwijs en bespreekt met elkaar de behoeften van de school. Zo hebben wij in het verleden de groep extra opgestart en vorig jaar ingezet op de diagnostische rekentoetsen. De  eerste bijeenkomst met het nieuwe leerteam is al geweest en de tweede staat gepland voor de kerstvakantie. Dit jaar nemen wij de werkwijze van Snappet onder de loep. Ouders, leerlingen en leerkrachten vulden voor de zomervakantie vragenlijsten in en met deze resultaten gaan wij aan de slag. Onze onderzoeksvraag is: Hoe kunnen wij met taal en spelling Snappet inzetten en daarnaast ook schriftelijk werken aan dit vakgebied? We zoeken dus balans tussen tablet en schriftelijk werk. We hopen na een aantal bijeenkomsten een stukje wijzer te zijn en zullen onze bevindingen met u delen.

Delen via