Leerteam taal/leesonderwijs en Leerteam gym

donderdag 23 januari 2020

We zijn gestart met twee nieuwe leerteams. Een leerteams taal/leesonderwijs en een leerteam bewegingsonderwijs. Het leerteam taal/leesonderwijs gaat zich de komende tijd o.a. bezighouden met een onderzoek naar een nieuwe leesmethode voor voorgezet technisch lezen (gr 4-8). Het leerteam bewegingsonderwijs gaat zich oriënteren op een nieuwe methode voor de gymlessen. Hun bevindingen worden in het team besproken. Na uitproberen en evalueren zal het team een keuze maken voor beide vakgebieden. We houden u op de hoogte.

Delen via