Intern begeleider

woensdag 25 november 2020

Bij Leerplein055 is de interne begeleiding als functie ingevuld. De intern begeleiders zijn veelal werkzaam op twee scholen en worden bovenschools aangestuurd door de beleidsmedewerker onderwijskwaliteit. Het team van intern begeleiders versterkt de kwaliteit door samen te werken, gebruik te maken van elkaars expertise en zowel individueel als gezamenlijk scholing te volgen.

De intern begeleider op onze school is Danielle Rorije. Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, coachende en begeleidende taken. Zij ondersteunt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Er worden regelmatig gesprekken gepland met de groepsleerkrachten waarbij de kinderen worden besproken. Daarnaast voert de intern begeleider klassenbezoeken uit om de leerkracht te coachen in het didactisch en pedagogisch handelen.

Wanneer er problemen worden gesignaleerd op cognitief en/of sociaal gebied, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd om mee te denken of te komen observeren. Dit gebeurt uiteraard niet zonder uw medeweten. Ouders worden altijd uitgenodigd om als gesprekspartner aan te sluiten en mee te denken. De intern begeleider is daarnaast ook contactpersoon voor het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Heeft u vragen aan de intern begeleider? U kunt haar bellen op maandag en dinsdag op nr 055 5061205 of een mailtje sturen naar drorije@leerplein055.nl

Delen via