Intern Begeleider (IB-er)

donderdag 12 december 2019

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Daarnaast voert ze gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

Vaak is het zo dat als de leerkracht een hulpvraag heeft, dat  de IB’er  gaat onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. Om deze hulpvragen helder te krijgen wordt er meerdere keren per jaar een zorgoverleg gepland. Leerkrachten en IB-er zoomen samen in op de groep en maken afspraken over eventuele acties die uitgezet moeten worden. Zo kan de IB-er komen observeren in de klas om leerkrachten te helpen met de hulpvragen. Of wordt er contact gezocht met externe experts die mee kunnen denken in het proces.

In het zorgoverleg wordt ook gesproken over de komende cito periode. U moet dan denken dat we het hebben over de volgende onderwerpen:

· Het voorbereiden van de kinderen op de komende M toetsen.

· Het uitspreken van verwachtingen van de M toetsen.

Het bespreken van een goede werkhouding

· Welke acties moeten er op korte termijn nog worden uitgezet als voorbereiding op de toetsen.

· Het opfrissen van afspraken rondom de afnameperiode.

De Cito-toetsen zullen wij op een andere manier in het rapport van uw kind verwerken. Daarover krijgt u nog verdere informatie. Na de M toetsen zullen leerkrachten de toetsen analyseren en bespreken in het team. Daarna wordt gekeken of plannen en doelen moeten worden bijgesteld. Daarover kunt u met de leerkracht in gesprek.

Delen via