Humanistisch vormingsonderwijs

maandag 15 maart 2021

HVOBij lessen humanistisch vormingsonderwijs onderzoeken leerlingen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. Het geeft kinderen de gelegenheid om zo een eigen waardenbesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. De dialoog tussen kinderen neemt een belangrijke plaats in. Daarnaast is er ruimte voor het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen tussen humanisme en andere levensbeschouwingen. De lessen gaan over thema’s zoals: vriendschap, anders zijn, de toekomst, bang zijn, feest, arm en rijk.

De leerlingen:

  • onderzoeken in de lessen hun eigen ervaringen en ideeën;
  • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
  • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
  • leren open te blijven staan voor de mening van anderen.

Deze lessen worden op onze school gegeven door Manon Kamman. Wilt u uw kind opgegeven voor deze lessen, stuurt u dan een mailtje naar beekbergen@leerplein055.nl Volgt uw kind deze lessen al, dan hoeft u niet opnieuw op te geven.

Delen via