Opgeven voor GVO/HVO lessen

woensdag 17 juni 2020

De lessen voor GVO (Godsdienstig vormingsonderwijs) en HVO (Humanistisch vormingsonderwijs) worden pas na de zomervakantie weer opgepakt op school. Wel hebben juf Anja en juf Agnes samen een digitale lessen gemaakt, die we met alle kinderen kunnen bekijken. Juf Evelien (HVO) zal waarschijnlijk ook nog een filmpje sturen. Erg leuk dat zij op deze manier hun lessen kunnen laten zien en mooi ook om er daarna met elkaar over in gesprek te gaan.

Kinderen vanaf groep 3 die volgend schooljaar de lessen voor GVO willen volgen van juf Anja (PC), juf Agnes (RK) of van juf Evelien (HVO) kunnen zich opgeven via beekbergen@leerplein055.nl De lessen worden op donderdagochtend gegeven op school en zijn gratis. Kinderen die deze lessen al volgen, hoeven niet opnieuw aan te melden. Kinderen die niet naar GVO/HVO lessen gaan blijven bij de leerkracht in het klaslokaal.

Meer informatie?

Humanistisch vormingsonderwijs

https://www.vormingsonderwijs.nl/partner/protestants-godsdienstig-vormingsonderwijs/ of

Katholiek vormingsonderwijs

Delen via