Gesprekken n.a.v. afgelopen periode/rapport

donderdag 15 april 2021

Op onze school organiseren we niet de traditionele 10-minuten gesprekken, maar geven ouders en leerkrachten elkaar de gelegenheid om het hele jaar door met elkaar in gesprek te gaan. Normaal gesproken kunnen ouders een afspraak maken met de leerkrachten via een papieren agenda die bij elke groep ligt. De leerkrachten geven daarin aan wanneer zij beschikbaar zijn voor gesprekken. Leerkrachten geven aan wanneer zij graag in gesprek willen met ouders (en kinderen).

We dringen erop aan hier echt gebruik van te maken op het moment dat u wilt weten hoe het gaat met uw kind, als u vragen heeft of als u zorgen heeft over uw kind. Andersom mag u van leerkrachten verwachten dat zij om dezelfde redenen contact met ouders opnemen.

De papieren agenda is inmiddels vervangen door de Parro app. Belangrijk dus dat u deze app gaat gebruiken. Zie bericht Parro. Vrijwel alle gesprekken vinden nu plaats via Teams. Vaak zijn het ouder/kind gesprekken, maar als daar aanleiding toe is kunnen dat ook gesprekken zijn zonder kinderen. Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan een gesprek n.a.v. het rapport dat vorige week meegegeven is en heeft u nog geen afspraak gemaakt of gehad? Neem contact op de leerkracht van uw kind.

Delen via