Formatie

donderdag 16 april 2020

Naast het onderwijs op afstand zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar al in volle gang. Wij zijn bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Zodra we dit rond hebben en met de MR besproken hebben, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Ook het vakantierooster, de planning van studiedagen en vrije dagen staan op de agenda. Informatie daarover volgt zodra deze dagen zijn vastgesteld.

Delen via