Diagnostisch toetsen gr 3-8

vrijdag 8 november 2019

Vorig schooljaar zijn een aantal groepen op obs Beekbergen een rekenpilot gestart om diagnostisch te toetsen. Het team heeft deze pilot geëvalueerd. Er is geconstateerd dat diagnostisch toetsen veel meerwaarde heeft om kinderen de juiste begeleiding of uitdaging te kunnen geven.

Diagnostisch toetsen betekent in de praktijk dat we voorafgaand aan het nieuwe blok  (op papier) toetsen om te zien welke onderdelen een kind al beheerst. Bij de start van de lessen van het nieuwe blok, weten leerkrachten dan precies welke kinderen op welke onderdelen instructie nodig hebben. Het onderwijsaanbod kan zo optimaal worden  afgestemd. Dit geeft een goede differentiatie in het instructieaanbod van de rekenlessen. Voor de sterkere kinderen zijn er extra werkboeken met verdiepingsopdrachten. De zwakkere rekenaars krijgen in kleine groepjes, na de basisinstructie, ook verlengde instructie. Aan het eind van het rekenblok maken de kinderen de toets op Snappet en deze uitslagen kunt u zien in het Ouderportaal. 

Delen via