De 7 gewoonten

dinsdag 1 oktober 2019

De 7 gewoonten komen voort uit het leiderschapsboek ‘The 7 habits of highly effective people’ van Stephen Covey. Kinderen ontwikkelen een zevental gewoonten die de basis vormen voor hun succes op school en in de maatschappij. Effectief en succesvol in de zin van: ontdekken wie ze zijn, het beste uit jezelf te halen met respect voor anderen en je omgeving.

De 7 gewoonten helpen onze leerlingen:

  • Om, op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie, zelf verantwoorde beslissingen te nemen: gewoonte 1 Wees proactief
  • Om tijd zinvol te besteden en te plannen: gewoonte 2 Begin met het einddoel voor ogen en gewoonte 3 Belangrijke zaken eerst.
  • Om bewust te worden van eigen zijn en kunnen, elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden: gewoonte 5 Eerst begrijpen, dan begrepen worden.
  • Om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken: gewoonte 4 Denk win-win, gewoonte 6 Creëer synergie.
  • Om gezond te leven, op verschillende manieren te leren, te ontspannen en in balans te blijven: gewoonte 7 Houd de zaag scherp.

Delen via