Centrale eindtoets (gr 8)

woensdag 25 november 2020

Alle leerlingen van groep 8 maken de Cito eindtoets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen. De eindtoets wordt ieder jaar afgenomen, dit schooljaar vanaf 20 april 2021. In de kalender van het College voor Toetsen en Examens staan de relevante data voor de komende Eindtoets. Leerlingen die tijdens de reguliere afnamedagen ziek zijn, maken de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.

Taal en rekenen zijn verplichte onderdelen. De eindtoetsen kunnen daarnaast ook extra onderdelen aanbieden. Deze extra onderdelen zijn niet verplicht, scholen bepalen zelf of ze zulke onderdelen afnemen. Komend schooljaar zullen wij alleen taal en rekenen laten toetsen.

Delen via