Calamiteitenformulier

donderdag 8 oktober 2020

Elk schooljaar vragen wij aan ouders/verzorgers om het calamiteitenformulier in te vullen (zie mailtje 03-09-2020). Dit i.v.m. het delen van gegevens en toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal. Mocht u het formulier nog niet hebben ingeleverd dan willen u vragen dit formulier voor elk kind in te vullen, te ondertekenen en op school in te leveren. Alvast bedankt.

Delen via