donderdag 18 november 2021

Voorheen hadden wij de gewoonte om bij elk klaslokaal een agenda neer te leggen om afspraken na schooltijd te maken met de leerkrachten. De leerkrachten gaven daarin aan wanneer zij beschikbaar waren, ouders konden daar op inschrijven.

In de Coronatijd was dit niet mogelijk en ook nu is het weer niet mogelijk om vrijblijvend de school in te lopen. Toch willen we u de mogelijkheid geven om naast het startgesprek minimaal 1 gesprek per jaar in te plannen om over de voortgang van uw kind(eren) te kunnen praten. Mocht daar aanleiding voor zijn, dan kunnen er natuurlijk meer gesprekken ingepland worden.

De gesprekken zijn bedoeld om de ontwikkeling van uw kind te volgen of om belangrijke zaken te bespreken. We willen niet met gesprekken wachten tot de rapportmomenten, maar gedurende het hele schooljaar met u in gesprek blijven.

Vanaf volgende week zetten de leerkrachten de tijden van de gesprekken open in Parro. U kunt op een tijd inschrijven vanaf 15.00 uur. We willen u vragen ook even aan te geven wat het onderwerp van het gesprek zal zijn. We vragen u dus om proactief te zijn. Tegelijkertijd mag u proactiviteit van de leerkrachten verwachten op het moment dat zij iets met ouders te bespreken hebben.

Delen via