Musical groep 8

woensdag 2 juni 2021

De musical wordt opgevoerd op vrijdag 9 juli. Het is nog onduidelijk hoeveel personen er per kind mogen komen kijken, maar we hopen natuurlijk dat in ieder geval de gezinnen weer bij elkaar kunnen zitten in de grote zaal van het dorpshuis. De musical is gekozen, de rollen zijn verdeeld dus zijn de kinderen volop bezig met het oefenen van het  toneelspel, de liedjes en de teksten. Daarnaast moet een decor worden gebouwd, kleding en attributen moeten worden verzameld, bediening van licht en geluid moet geregeld worden en natuurlijk ook schmink. Allemaal zaken waarbij de hulp van ouders hard nodig is. In de tussentijd genieten wij op school van het oefenen en het plezier bij het oefenen van de musical.

Delen via