Verkeersveilige schoolomgeving

woensdag 18 november 2020

Sinds 9 november vraagt Veilig Verkeer Nederland opnieuw aandacht voor een verkeersveilige schoolomgeving met onze Meedoen is makkelijk campagne! Hiermee roepen zij ouders op zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan. Hun commercial zal de komende weken weer te hoeren en te zien/horen zijn op televisie, radio en sociale media.

https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=f3b78daa8d&e=d5ffd5e539

Delen via