• 200 jaar Beekbergen
  • 200 jaar Beekbergen
  • 200 jaar Beekbergen
  • 200 jaar Beekbergen
  • 200 jaar Beekbergen
  • 200 jaar Beekbergen

200 jaar Beekbergen

Openbare basisschool Beekbergen bestaat 200 jaar

Ruim een jaar geleden zijn collega’s Daniëlle, Maartje en Ine bij elkaar gaan zitten om de eerste trefwoorden op papier te zetten. Inmiddels is er al heel veel in gang gezet: op 13 april is het feest voor de kinderen-van-nu en op 14 april voor de kinderen-van-toen met overdag een reünie en ’s avonds feest. De festiviteiten en de reünie hebben plaats op het schooladres: Dorpstraat 28 7361 AV Beekbergen.

Jubileumboek en tentoonstelling

Er zijn mensen bezig te graven in de historie: er zal een mooi jubileumboek verschijnen. Daarbij komen prachtige foto’s en materialen tevoorschijn: dat gaat een tentoonstelling worden. U begrijpt het, er wordt heel hard gewerkt om er voor het hele dorp memorabele dagen van te maken!

Programma 200 jaar Beekbergen

Aanmelden reünie zaterdag 14 april

Lees meer over de geschiedenis

 

Programma

Programma vrijdag 13 april 2018

De hele week staat in het teken van het Circus. Voorbereidingen voor het optreden in een heuse circustent op vrijdag 13 april. Dit optreden is alleen op uitnodiging te bezoeken (ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s).

 

Programma zaterdag 14 april 2018

13:30 Ontvangst / inloop met koffie en thee

14:00 Officiële opening door burgemeester Berends, met medewerking van The 48 Highlanders of Holland en PJB

14:30 Muziekuitvoering PJB

15:00 Opening tentoonstelling

16:00 Presentatie huidige situatie op school door de schoolkinderen

16:30 Optreden Toonkunst

18.00 Afsluiting officiële programma door huidige team

18:30 Buffet

20.00 Start feestavond (alle leeftijden)

00.00 Einde feestavond

Aanmelden

Geschiedenis

Onderstaand artikel is geschreven door Ine Pennink-Bouw. Zij is op dit moment leerkracht in de onderbouw en haar oma’s, vader, zijzelf en haar kinderen hebben hier op school gezeten. Verder is zij ouderraadslid, oversteek- en spelletjes moeder geweest.

Sinds 9 mei 2007 ‘bevolkt’ onze school het splinternieuwe Multi Functionele Centrum. De sloop van het oude pand bood in 2002 de mogelijkheid tot archeologisch onderzoek van de locatie aan de Dorpstraat. Bij deze werkzaamheden werden bewoningssporen gevonden uit de jaren 1175/1200 tot 1400! Dat komt overeen met de eerste schriftelijke vermelding van ons dorp: een kerkelijke schenking van eind 8e, begin 9e eeuw. De eerste aanleg van onze huidige dorpskerk dateert van de 12e eeuw. (Daarmee is dat het oudste gebouw uit de hele gemeente Apeldoorn) Bij de opgravingen zijn 3 bootvormige plattegronden van huizen en een waterput ontdekt. Deze huizen stonden allen op de kerk gericht. Uit resten van voorwerpen en dieren is af te leiden dat het hier ging om landbouwers. Het is waarschijnlijk, dat er al in die eerste parochie van Beekbergen onderwijs gegeven werd. In 1818 is de “gemeente “Beekbergen opgeheven (we hadden zelfs een eigen burgemeester!) en werd er een nieuwe school gebouwd, die niet langer bezit van de kerk was. Deze schoollokalen. In 1831 verkeerde de school ‘in vervallen toestand en in 1834 werd er voor 2495 gulden- nieuwbouw neergezet (met hergebruikte materialen) voor 160 leerlingen.

In 1759 werkte Petrus van Delsen als koster-onderwijzer. (Toen hoorde de school nog bij de kerk.) Naast het lesgeven moest hij ook de graven rond de kerk onderhouden en de kerkklok opwinden. Als hij dat deed, schraapte hij meteen de duivenmest van het dak, om te verkopen, want dat leverde meer op dan zijn onderwijstaken! Wilde je leren lezen en schrijven, dan kostte dat 1 stuiver per week. Rekenen erbij kostte 2½ stuiver per week.

 

Lees verder

Delen via