nieuwsbrief openbare basisschool Beekbergen1 februari 2018
Start nieuwe schooljaar

Weet u het nog?

• 7 februari bezoek De Vier Dorpen

• 12 februari start juf Anjo (LIO stagiaire)

• 15 februari UDSG

• 19 februari MR vergadering

• 22 februari rapporten mee

• 23 februari juffendag

• 26 februari - 2 maart voorjaarsvakantie

Cito periode

In alle groepen wordt hard gewerkt aan de Cito toetsten. Ieder schooljaar is er een M (midden januari ) en E ( Eind juni). Deze toetsen komen in ons leerlingvolgsysteem te staan. Zo krijgen wij een mooi beeld van de vorderingen die een leerling maakt gedurende de basisschoolperiode. Daarnaast zijn de uitslagen van deze toetsen voor ons als school een mooie indicatie of ons onderwijs nog aansluit bij het niveau van de kinderen. Na deze periode zullen wij een analyse maken van de behaalde resultaten en desgewenst per klas of schoolbreed acties uitzetten. De resultaten van de cito toetsten kunt u terugvinden in het ouderportaal. Zijn er vragen dan verwijs ik u naar de groepsleerkracht.

Leerling Lighthouse Team

Woensdagmiddag 7 februari a.s. komt onze begeleider van The Leader In Me, Alma Buitenhuis, een training geven voor de juffen en kinderen van het (Leerling) Lighthouse Team. Dit is voor ons, samen met de kinderen, de eerste keer dus erg leuk en spannend! Voorafgaand aan deze training zullen de kinderen samen op school eten als een soort teambuilding. Zij nemen nl voor elkaar iets te eten mee. We hebben ook met de leerlingen gesproken over hun ideeën v.w.b. een pleinwacht door kinderen en het helpen met de organisatie van de meester/ juffendag. Ze kwamen meteen met het idee om dan tijdens het eten samen te vergaderen, wat een enthousiasme!

Nieuws uit groep 8 - gastles "Je lijf en zo."

Maandag 22 januari hebben de leerlingen uit groep 8 een gastles gevolgd met als thema; "Je lijf en zo." We hebben met elkaar gesproken o.a. over de puberteit en mediawijsheid. Een leerzame les met een heleboel "nieuwe"informatie. In april zal er nog een extra les over Mediawijsheid gegeven worden.

Nieuws uit groep 8 - Adviesgesprekken

De adviesgesprekken hebben we inmiddels afgerond. De leerlingen gaan nu opzoek naar een geschikte school voor het Voortgezet Onderwijs. Een mooie stap in de toekomst wordt gezet! Jongens en meiden succes met jullie keuze.

Meester Leendert

Meester Leendert is sinds november 2016 ziek thuis. Dat betekent niet dat we hem op school niet meer zien, want twee maal per week komt hij op school om met kinderen te werken (individueel). De afgelopen maanden heeft hij een afkeuringstraject doorlopen en vorige week heeft hij officieel bericht gekregen dat hij wordt afgekeurd. Fijn dat er nu duidelijkheid is en dat meester Leendert officieel kan stoppen met werken. Hij is daar zelf erg blij mee. Natuurlijk zullen wij onze laatste meester missen op school, maar gelukkig blijft hij voorlopig nog twee keer per week op school komen om met kinderen te werken. Dat waarderen wij enorm! Tot slot zullen we samen met meester Leendert gaan kijken hoe en wanneer we zijn afscheid gaan organiseren.

Geen invallers bij ziekte

Het zal u niet ontgaan zijn dat er een groot tekort ontstaat aan leerkrachten voor het basisonderwijs. Dat uit zich nu al in de (lege) invalpool, waar we met alle scholen van Leerplein055 gebruik van maken als leerkrachten ziek zijn. Dit betekent dat we heel creatief naar oplossingen moeten zoeken. Soms kunnen we gebruik maken van duo-partners, soms kan een intern begeleider voor de klas of de directeur, maar we ontkomen er soms niet meer aan om kinderen te verdelen over andere groepen of in het uiterste geval een groep vrij te geven. Natuurlijk doen we dat niet zomaar, maar we willen hiermee wel aangeven hoe serieus we het tekort aan leerkrachten moeten nemen.

Wij feliciteren de volgende kinderen:

 Leerling   datum groep
 Quinta   4 februari 5
 Givano 10 februari 1-2
 Tim 14 februari 3

 

Klik hier om een titel of tekst toe te voegen.

obsbeekbergen op Twitter

RT @Leerplein055: Stralende gezichten op onze scholen tijdens deze bijzondere ‘eerste' week! #weernaarschool #alleensamen #basisschool #ape…

15 mei

De helft vd leerlingen zijn weer op school. Wat een stralende gezichten! Kinderen en ouders waren goed voorbereid en het naar school komen verliep soepel. Fijn om elkaar weer te zien onder deze bijzondere omstandigheden. https://t.co/aOm2eqA6Yy

11 mei

RT @gem_apeldoorn: Peuters op stepjes, ouders met bakfietsen, kleine snelheidsduivels op fietsen... Vanaf morgen kom je ze weer tegen, want…

10 mei

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Beekbergen is onderdeel van Leerplein055