nieuwsbrief openbare basisschool Beekbergen11 oktober 2018
Start nieuwe schooljaar

Weet u het nog?

• 17 oktober blokfluit les groep 5

• 18 oktober 's middags afsluiting Kinderboekenweek

• 19 oktober groep 1-4 vrij

• 22-26 oktober herfstvakantie

• 31 oktober blokfluit les groep 5

• 7 november blokfluit les groep 5

• 8 november MR vergadering

• 9 november schoolontbijt

• 14 november blokfluit les groep 5

• 20 november OR vergadering

• 21 november blokfluit les groep 5

• 22 november slotoptreden blokfluiten groep 5

• 30 november studieochtend groep 1-4 vrij

• 30 november studiemiddag groep 5-8 vrij

• de eerste bel gaat om 8.25 u, de tweede bel gaat om 8.30 u en beginnen de lessen

 

Onthulling muur

Onthulling muur

Woensdag 10 oktober was de onthulling van ons kunstwerk. Alle kunstenaars schermden hun eigen kunstwerk af door voor de muur te gaan staan met open paraplu's. Na een praatje van de directeur Yolanda Klaaysen en de kunstenaar die het project heeft geleid, Stephan Peters, konden de paraplu's dicht en werd het kunstwerk zichtbaar. Het is een heel kleurrijke muur geworden, waar de kinderen van het begin tot het eind aan hebben meegewerkt. Alle schetsen zijn tentoongesteld in de school en konden op de open dag bekeken worden door alle ouders die aanwezig waren. We zijn ontzettend blij met dit prachtige uitzicht!

 

Kinderboekenweek start

Start Kinderboekenweek

Woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan, met als thema vriendschap; Kom erbij! Buiten op het plein stond een vriendschapsboog waar alle kinderen met elkaar door heen konden lopen. Later op de ochtend hebben alle kinderen samen vriendschapsbandjes gemaakt. Vandaag hebben de kinderen elkaar voorgelezen door de hele school. Kom er maar bij, want (voor)lezen is leuk!

Sport van de maand november

Opgeven via de site voor 24 oktober.

Meer lezen.

Luizen in de groepen.

Er heerst hoofdluis. In meerdere groepen op school is hoofdluis geconstateerd. De groepen 5 t/m 8 zijn deze week gecontroleerd. Groep 4 krijgt morgen controle en de groepen 1, 2 en 3 volgen zo snel mogelijk. Om uitbreiding te voorkomen vinden wij het van belang dat u hiervan op de hoogte bent. U kunt zelf uitbreiding van hoofdluis op school tegengaan door uw kinderen en uzelf te controleren. Wanneer in uw gezin hoofdluis voorkomt moet u alle personen die hoofdluis hebben tegelijkertijd behandelen. Laat er dus geen tijd tussen zitten. Het is niet nodig en niet verstandig om het haar te behandelen met bestrijdingsmiddel wanneer u geen hoofdluis of verse neten heeft gevonden. Wanneer er hoofdluis of verse neten zijn gevonden is het belangrijk elke dag het haar te kammen met een netenkam. Dit moet u voor het beste resultaat zeker 2 weken volhouden. Weet u niet zeker of uw kind …

Meer lezen.

Nieuws uit groep 1 en 2.

In groep 1 en 2 hebben de leerlingen een nieuwe letter geleerd, namelijk de t van tak. En dat hadden de kinderen al goed onthouden, want de volgende dag waren er al kinderen die voorwerpen van huis hadden meegenomen die begonnen met deze letter. Zo werd er bijvoorbeeld  een tankwagen, een theelepel, een tractor en een tent meegenomen. Kinderen kunnen hier ook heel enthousiast over vertellen in de klas.  Daarnaast zijn we de afgelopen weken druk bezig geweest met het herkennen van je eigen naam, patronen kunnen leggen met herfstvruchten, ordenen op basis van 1 kenmerk en het herkennen van klanken in woorden. Afgelopen vrijdag is er tijdens de inloop voorgelezen door ouders in kleine groepjes en het was mooi om te zien dat er zoveel betrokkenheid vanuit de ouders is. De kinderen vonden het erg leuk.  Ouders nogmaals bedankt! We hopen de komende weken tijdens de inloop weer op …

Meer lezen.

Bezoek boekwinkel groep 1, 2, 3, en 4

Vorige week woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Het thema dit jaar is vriendschap. Om deze reden hebben de leerlingen vriendschapsarmbandjes gemaakt. Dit is niet het enige wat wij hebben gedaan tijdens de Kinderboekenweek. De bovenbouw leerlingen hebben de onderbouw leerlingen voorgelezen en ook de ouders mochten tijdens de inloop met de groepen 1/2 en 2/3 lezen. Afgelopen maandag hebben wij nog een bezoek gebracht aan de boekwinkel. Daar hebben ze kunnen luisteren naar boeken over vriendschap. Ook hebben ze zelf heerlijk in boekjes mogen kijken. Aan het eind mochten ze zelfs een boek uitkiezen voor de klas! Heel erg bedankt boekwinkel!

Herfstwandeling groep 1, 2, 3, en 4

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen weer volop genoten van de herfstwandeling. Bij het schitterende weer hebben ze van alles over de natuur in de herfst geleerd. Zo hebben ze insecten en paddenstoelen bekeken, sporen van dieren gezocht, en bomen gemeten. Ook was de schaapherder weer van de partij om samen met zijn honden de schapen over het landschap te laten lopen. Dat was wel heel erg leuk en leerzaam! Wij willen graag iedereen bedanken die heeft geholpen!    

Groep 5 en 6

Deze weken staan in het teken van de kinderboekenweek. Vriendschap is het thema, dus wat is er mooier om samen dingen te ondernemen.! Groep 6 heeft vorige week voorgelezen aan de ouderen in de vier dorpen...wat een plezier en een mooie win-win! De bovenbouw groepen hebben voorgelezen aan de kinderen uit de onderbouw...Prachtig om te zien...ook hier weer een mooie win- win! Volgende week sluiten we met alle kinderen op donderdagmiddag de kinderboekenweek af. Het Leerlingenlighthouse team is al druk met de voorbereidingen! Mooie synergie! De afgelopen weken hebben ook in het teken gestaan van de eerste toetsen geschiedenis en aardrijkskunde. Voor het ene kind een makkie, voor het andere kind toch wel lastig...De week voor de toets krijgen de kinderen altijd de samenvatting en begrippenlijst mee. Misschien fijn om hier samen met uw kind mee te oefenen? We wensen ook iedereen alvast een fijne herfstvakantie...met hopelijk nog steeds zulk …

Meer lezen.

Groep 7 en 8

Op 1 oktober hebben alle kinderen uit groep 8 een bezoek gebracht aan de voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs in het Cortenbosch. Een heleboel kinderen hebben zich inmiddels ingeschreven voor de Doe-dagen in november. Vanaf januari 2019 vinden op alle VO-scholen opendagen plaats. Zit je nu in groep 7, dan is het verstandig om ook vast een kijkje te nemen op de verschillende scholen. Voor meer info zie link https://www.vo-apeldoorn.nl/

Meer lezen.

Schooldag start om 8.30 uur

Gelukkig komen er een heleboel kinderen op tijd op school om samen met de juf naar binnen te gaan, zodat om 8.30 uur de lessen kunnen beginnen. Voor zowel een kind als voor de hele groep is het fijn en rustig om daadwerkelijk samen te beginnen. We willen u daarom laten weten dat de bel weer precies op tijd gaat, na een periode van achterlopen. We verwachten dus iedereen om 8.30 uur in de klas!

Bericht van de MR

Het schooljaar is alweer een paar weken op gang en de eerste Medezeggenschap vergadering heeft weer plaatsgevonden. Voor de nieuwe ouders/verzorgers onder ons, bijgaand een korte toelichting op de rol van de MR binnen OBS Beekbergen

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel). Ouders en teamleden kunnen middels de MR indirect invloed uitoefenen op het beleid van het schoolbestuur. De MR adviseert bij voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma, personeelsbenoemingen, de vakantieregeling, zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school . Het schoolbestuur vraagt de MR om instemming bij besluiten over fusie van de school, deelname aan onderwijskundige projecten, belangrijke verbouwingen en beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en het betrekken van ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het schoolbestuur. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan …

Meer lezen.

Nieuws van de Ouderraad

De brief over de incasso voor de vrijwillige ouderbijdrage zult u aan het eind deze maand ontvangen.

Van harte gefeliciteerd!

 14 oktoberYunus groep 4 
 14 oktoberMerinka groep 4 
 20 oktober Milan groep 2 
 21 oktoberLizzy groep 3 
 22 oktoberJordy groep 5 
 22 oktoberJoshua groep 4 
 24 oktoberBritt groep 3 
 26 oktoberKeano groep 2 
 28 oktoberMirthe groep 2 
 31 oktoberKris groep 7 

 

Klik hier om een titel of tekst toe te voegen.

Beekbergen is onderdeel van Leerplein055