Win-win door subsidie muziekonderwijs

maandag 14 maart 2016

Win-win door subsidie muziekonderwijs

In de nieuwsbrief van 12 februari 2016 hebben wij u laten weten dat we een aanvraag hebben ingediend voor de subsidie Impuls Muziekonderwijs. Het doel van deze muziekimpuls is a. het vergroten van de muziekpedagogische en -didactische kennis en vaardigheden van de mensen die voor de klas staan, b. het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd in alle leerjaren en c. het verbinden van binnenschools en buitenschools (het dorp) muziekeducatie aanbod. We hebben daarvoor een plan gemaakt met een duidelijke visie en met doorgaande leerlijnen. We gaan daarvoor samenwerken met PJB. Donderdag 11 februari 2016 hebben we de aanvraag ingediend en deze week hebben we gehoord dat onze aanvraag gehonoreerd is! Hoera, hoera! We zijn er trots op dat we dit voor elkaar gekregen hebben en kijken uit naar het nieuwe schooljaar vol muziek! Win-win-win voor de school-PJB-het dorp.

Delen via