Werken in groep 2/3

vrijdag 29 september 2017

Werken in groep 2/3, hoe ziet dat er nou uit?
Hier in het kort wat uitleg…

Juf Marlies is de hele week op school. Juf Ine geeft op maandag en dinsdag les, op drukke momenten assisteert juf Marlies. Maar bijvoorbeeld bij het pauzehapje, de muziekles, tekenen, de lessen sociaal-emotionele vorming is een leerkracht genoeg. Deze vakken, maar ook o.a. Engels, de Wijzneuslessen, de weekendkring en tekenen doen we bewust met de hele groep samen.
We zijn tenslotte een groep..
Op woensdag is juf Marit er om extra hand- en spandiensten te verrichten.
We hebben bovendien het geluk, dat we een enorme ruimte tot onze beschikking hebben.
Groep 3 gaat een kwartiertje aan het werk, juf geeft groep 2 instructie, zodat die aan het werk kunnen. Wanneer groep 2 met de andere kleuters naar buiten gaan, ligt de focus helemaal op de lees/taal/spellinglessen van groep 3.
Zodra groep 3 naar buiten gaat, krijgt groep 2 weer hun taal- of rekenles.
Voor de kinderen van beide groepen zijn de programma’s van de dag zichtbaar in de groep. Groep 2 plant via het planbord hun verplichte en keuze-taken. Geel is voor de maandag.. etc.
Aan het eind van de week kun je zien wat er allemaal afgerond is. Voor groep 3 staat het lesrooster van de hele dag op het bord, met de doelen van deze lessen er naast.
Zodra zij klaar zijn met de verplichte taak, kunnen ze zelf zien, wat ze moeten doen op een bordje met ‘extra werk’.

 

Delen via