Verhalend ontwerpen

donderdag 11 april 2019

Voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 is er de mogelijkheid om wekelijks godsdienstles te volgen.

Met de leerlingen van groep 7/8 hebben we de afgelopen weken een aantal godsdienstlessen op een andere manier ingevuld, namelijk via de methode “verhalend ontwerpen”. Dat ging als volgt: Eerst hebben we een personage geïntroduceerd: Sanne. We vertelden de leerlingen dat Sanne was verhuisd van het platteland naar de stad Amsterdam, waar ze met haar ouders in een flat ging wonen. De leerlingen kregen daarna de opdracht om in groepjes Sanne te tekenen, haar zus, haar broer, haar kamer en een plattegrond van de wijk waar de flat staat. In de volgende les verkende Sanne de galerijflat en keek bij de huiskamers van haar buren naar binnen. Daar zag ze allemaal verschillende culturen en godsdiensten! In groepjes tekenden de leerlingen wat je zoal zag als je door het raam naar binnen keek. Ieder groepje tekende een andere religie. Toen hoorden de leerlingen dat Sanne toch wel lekkere dingen rook op de galerij en wat ging de buurman toch zo vroeg doen? De leerlingen kregen per groepje de opdracht een wereldgodsdienst te bestuderen. Wat zou je daarover willen weten? Zelf bedachten de leerlingen dat ze wilden weten wat de leefregels zijn, waarin men gelooft, welke feesten er gevierd worden en wat ze eten. De laatste les hielden ze hierover een presentatie. Deze andere manier van werken vonden de kinderen erg leuk om te doen.

Groep 7/8 bedankt voor jullie inzet! Juf Astrid en Juf Anja

Delen via