Onze week.

donderdag 15 september 2016

Ondanks de hitte hebben wij behoorlijk hard gewerkt. Het eerste woorddictee is afgenomen. Als het goed is kunt u het resultaat van uw kind in Parnassys  zien. Vrijdag ( morgen dus ) volgt het zinnendictee en de taaltoets. Volgende week volgt de rekentoets. Bij beide groepen valt het ons op dat de tafels in de vakantie wat “weggezakt” zijn. Oefent u thuis nog eens met de keersommen? Ook voor groep 6 is dit heel belangrijk omdat bij het rekenen veel deelsommen aan bod komen. En zoals u weet hebben deelsommen alles te maken met keersommen. Na de verschillende toetsen komen er enkele dagen met herhaling/verrijking. De kinderen zijn op maandag, dinsdag en woensdag naar het computerlokaal geweest. Daar oefenen zij rekenen, spelling, nieuwsbegrip en werken aan het word diploma. Top dat jullie er waren Marjolein, Sita en Marieke!! Ook de vader van René gaat ons hierbij helpen. Super fijn geregeld! De mams van Yelina en Amber zijn ook dit jaar onze klasse(n)moeders. Groep 5 speelde deze week de eerste noten op de blokfluit. Enthousiast kwamen ze terug in de klas, “juf zullen we eens voorspelen wat we hebben geleerd”? Bij de sociaal/emotionele vorming staat deze week het thema “samen 1 groep” centraal. Natuurlijk zijn het twee leerjaren met verschillende lesstofgebieden maar daarnaast willen wij toch graag 1 groep zijn. Volgende week woensdag is de open dag. Ik zal in de weektaak het rooster met de tijden zetten zodat u precies weet wanneer welke les gegeven wordt.

Delen via