Talking stick (gewoonte 5 The leader In Me)

vrijdag 12 mei 2017

Volgens The Leader in Me, kan ieder mens geleerd worden om met zijn omgeving om te gaan, eigen keuzes te maken en zijn eigen weg te kiezen. De gewoonten 1, 2 en 3 helpen kinderen om voor zichzelf op te komen.  Als kinderen dat een beetje onder de knie hebben kunnen ze daarna de stap maken naar ‘win-win denken’. Dat betekent dat je de ander net zoveel moet gunnen als jezelf. Dat jij je eigen belang soms ondergeschikt moet maken aan het belang van de ander, om er samen uit te komen. Dat is best moeilijk, maar dat gaan we oefenen door gebruik te maken van de ‘talking-stick’, een oude gesprekstechniek van de indianen. Wie de stok heeft, is aan het woord en de ander luistert. De stok gaat pas over naar de ander als diegene heeft begrepen wat de ander heeft bedoeld en gevoeld. Je moet dus luisteren en vertellen wat de ander heeft verteld aan je. Dan krijgt de ander de stok en kan diegene zijn verhaal vertellen. De talking-stick kan gebruikt worden bij de “gewone” verhalen of bij conflicten die opgelost moeten worden.

Delen via