Missie statuut in elke groep

donderdag 1 november 2018

Het respectvol met elkaar omgaan vormt de basis van een klimaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd kunnen ontwikkelen. Dat doen wij met een doelgerichte aanpak; kinderen leren positief over zichzelf en anderen te denken. Gewoonte 1 “Wees proactief” ondersteunt de kinderen om zich bewust te worden dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en een keuze hebben in hoe zich te gedragen in verschillende situaties. De regels voor het omgaan met elkaar worden samen met de kinderen opgesteld in de vorm van een missie statuut. Hierin verwoorden kinderen “Wat voor groep willen wij zijn?”. Daarbij wordt gekeken naar een win-win situatie voor iedereen. In elke groep is een missie statuut gemaakt en zichtbaar opgehangen in het lokaal. Heeft u het al gelezen?

Delen via