Lighthouse team

woensdag 22 november 2017

Allereerst willen wij ons voorstellen….sinds het begin van dit schooljaar zijn juf Charissa en juf Ellen het Lighthouse team op onze school. Juf Yolanda  komt zo nodig  aanschuiven. Daarnaast kunnen wij beroep doen op Alma. Zij begeleidt TLIM scholen.

Vanaf januari willen we gaan werken met een Leerlingen Lighthouseteam… een soort van leerlingenraad op TLIM manier.

De kinderen van groep 6, 7 en 8  hebben hier afgelopen maandag informatie over gekregen. De kinderen zijn aan de slag gegaan met het bedenken van taken die zij graag willen uitvoeren of zaken waarover zij willen meedenken op school. Het Leerlingen Lighthouseteam gaat bestaan uit 6 leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Bij meer dan 6 aanmeldingen, volgen er verkiezingen.
De kinderen mogen uiterlijk maandag 4 december hun sollicitatiebrief inleveren. Deze brief mogen ze thuis of op school schrijven.
De kinderen waren erg enthousiast en we hopen dan ook op genoeg aanmeldingen om een Leerlingen Lighthouseteam te kunnen vormen. In overleg met de kinderen gaan we kijken hoe we synergie kunnen creëren, gewoonte 6!
Hoe vaak en wanneer we samen zullen komen,  gaan we bekijken als het team gevormd is. We denken win-win…gewoonte 4!

Delen via