Informatieavond MR over continurooster

donderdag 26 januari 2017

Graag willen wij u via deze weg nogmaals herinneren aan de informatieavond die maandag 30 januari wordt georganiseerd door de Medezeggenschapsraad.

Het afgelopen schooljaar heeft de MR onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een continurooster voor OBS Beekbergen. De verschillende vormen van een continurooster zijn onderzocht en er is uitgebreid gekeken naar de mogelijke voor- en nadelen voor uw kind (eren), voor u als ouder en voor de leerkracht. De MR is op een punt gekomen dat zij graag met u als ouders verder wil praten over de mogelijkheden, de voor-en nadelen en mogelijke knelpunten. Op maandagavond 30 januari om 20:00 uur bent u van harte uitgenodigd om met ons en met elkaar te sparren over een continurooster. De avond start met een korte inleiding door de MR, over wat een continurooster is, welke vormen er zijn en wat de mogelijke voor- en nadelen kunnen zijn. Daarna zullen we aan de hand van stellingen met u gaan praten of een continurooster inpasbaar is voor uw kind, voor u  en voor OBS Beekbergen.
Het doel van deze avond is om een indruk te krijgen van het draagvlak voor een continurooster. Op deze avond zal ook unitmanager Ellen Roos, van de TSO en de BSO de Driehoek aanwezig zijn voor uw vragen. Op deze avond worden nog géén beslissingen genomen ten aanzien van de eventuele invoer van een continurooster. Naar aanleiding van deze avond gaat de MR opnieuw in gesprek met de directeur. Indien de avond hier aanleiding toe geeft zal een enquete worden uitgezet onder ouders en leerkrachten. Op basis van de uitslag wordt dan een definitieve beslissing genomen over de invoer van een continurooster in het nieuwe schooljaar, per 21-aug-2017.
Wij verwachten dat u allen aanwezig bent,
De Medezeggenschapsraad

Delen via