Verandering

woensdag 15 februari 2017

Wat is er de afgelopen weken hard gewerkt en wat is er weer veel veranderd voor de kinderen! Juf Merve heeft afscheid genomen en juf Lisette is gestart! Heerlijk dat we weer en nieuwe juf kunnen inwerken! Dit hield natuurlijk ook in dat juf Ellen en Bianca naar groep 4 gingen en juf Ellen alleen op de woensdagmorgen nog even in de groep is! Even wennen allemaal maar wel erg leuk! Bovendien hebben we op de woensdag na de pauze een win win situatie gecreëerd in groep 3! Een groepje ouders werkt in circuitvorm met de kinderen van groep 3, rekenwerk afmaken, computeren en lezen in een klein groepje. Heel fijn voor de kinderen van groep 3, fijn om betrokken ouders in de school te hebben en fijn voor groep 4 waar juf Ellen een uurtje les kan geven! De les sluiten we weer gezamenlijk af.

Ook is er de afgelopen weken erg hard gewerkt aan de CITO toetsen. Bijna alle CITO’s zijn gemaakt, dit kostte vanwege ziekte van de juffen wat meer tijd dan anders maar het is gelukt! Eind volgende week krijgen alle kinderen hun rapporten mee! En dan is het tijd voor een verdiend weekje vakantie. Komende week hangen de lijsten voor de 10 minuten gesprekken op de deuren, u kunt zich dan inschrijven. U bent weer welkom samen met uw kind. Deze keer hoeft er geen vragenlijst ingevuld te worden!

De komende weken zullen we in beide groepen werken aan het volgende doel: Als we ’s ochtends de klas binnenkomen beginnen we meteen met lezen! Dit doel ziet u ook hangen op de boom in de hal!

Delen via