Goed Gedaan!

donderdag 30 juni 2016

Goed Gedaan!

Goed gedaan! is de lesmethode waarmee we kinderen van groep 1 t/m 8 kunt leren respectvol met elkaar om te gaan. De methode geeft op een eigentijdse en positieve manier uitleg over gevoelens en gedrag. Goed gedaan! gebruikt eenvoudige begrippen en concreet gedrag. Bovendien is Goed gedaan! leuk voor de kinderen. Dat motiveert! Aan het begin van het jaar komt er een brief voor de ouders waarin Goed gedaan! geïntroduceerd wordt. Ook hebben wij voor elke groep per les een ouderbrief op de webssite gezet (ouders-ouderbrieven) Ook de planning van de lessen komt op de website zodat ouders kunnen lezen welk onderwerp in de lessen centraal staan en wat er wordt besproken. Daarnaast staat in elke ouderbrief een aantal praktische tips voor thuis die aansluiten op de inhoud van die les. We zullen ook hier de 7 gewoonten van Covey aan koppelen, zodat we daar ook de verbinding mee kunnen maken.

Delen via