Gewoonte 4 Win-Win

donderdag 22 september 2016

habit-4De eerste 3 gewoontes van The leader in Me gaan over overwinningen op jezelf. Als je die eenmaal onder de knie hebt, kun je je richten op je omgeving. Gewoonte 4, 5 en 6 gaan over samenwerking.

Denk Win-Win:
Win/win-denken is geen methode. Het is een filosofie waarmee het meeste voordeel te behalen is voor alle partijen. Het is een overtuiging die niet alleen in je hoofd zit, maar ook uit je hart komt. Daarbij streef je naar wederzijds voordeel. Het houdt in dat een oplossing voordelig is voor beide partijen, zodat iedereen zich ook zal inzetten voor het resultaat en niet dat er compromissen worden gesloten. Het mooie van win/win-denken is dat je uitgaat van het idee dat er voor iedereen genoeg is. Succes hoeft niet ten koste te gaan van iemand anders. Je moet het lef hebben om voor jouw voordeel op te komen, maar ook het inlevingsvermogen om het belang van de andere partij te zien en daaraan tegemoet te komen. Puur eigenbelang is een slechte raadgever.

In kindertaal omschrijven we het als volgt:

  • zoek naar voordeel voor iedereen
  • iedereen kan winnen
  • als ik een probleem heb met een ander kind, kan ik dat zelf goed oplossen
  • ik denk aan wat anderen zouden willen en niet alleen aan wat ik graag wil
  • ik ben aardig naar anderen
  • ik bedenk manieren om anderen te helpen, zodat iedereen gelukkig is

 

Delen via