De Ouderraad praat u bij

donderdag 8 september 2016

OuderraadOok de OR is enthousiast aan het nieuwe schooljaar begonnen. Wij hebben veel zin om van dit jaar een nog leuker jaar te maken dan het vorige en zitten vol inspiratie. Heeft u ook goede ideeën? Aarzel dan niet om die met ons te delen! We heten alle nieuwe ouders op OBS Beekbergen van harte welkom op school. Omdat uw kind naar OBS Beekbergen gaat bent u automatisch lid geworden van de Oudervereniging waarvan de Ouderraad het bestuur vormt. In onze eerste vergadering is globaal aan de orde geweest waar wij ons dit jaar mee bezig zullen houden, wat de taakverdeling zal zijn en welke veranderingen we graag willen doorvoeren. Ondanks de vorderingen zullen veel plannen nog nader moeten worden uitgewerkt Een belangrijk punt op onze agenda dit jaar is dat wij graag meer in contact willen komen met onze achterban, de mensen die wij vertegenwoordigen. En dat bent u; de ouders van de kinderen van OBS Beekbergen. De Ouderraad is voornemens om zich meer én beter te laten zien, zodat voor u duidelijk wordt welke rol wij vervullen binnen de school. Wij zijn ook benieuwd naar uw mening; wat verwacht u van ons en op welk vlak kan de Ouderraad zich verbeteren? Al enige maanden is de OR in gesprek met het team over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Die behoeft enige aanpassing. Daarover zijn wij in een afrondende fase en nadat de Medezeggenschapsraad haar goedkeuring heeft gegeven zal dit een van de onderwerpen worden op de Algemene Ledenvergadering. De datum van die vergadering is nog niet bekend, maar wij nodigen u bij deze vast uit om daarbij aanwezig te zijn.

We wensen alle leerlingen en ouders een heel leuk, leerzaam en gezellig schooljaar toe. Graag komen wij niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders, tegen bij alle activiteiten die in de planning staan. Er zijn plannen voor een zogenaamd OR-café. Voor, tijdens of na een activiteit, staan wij dan klaar voor de ouders met koffie en/of een ander drankje. We hopen op die manier met u in gesprek te raken, zodat we weten welke koers we moeten varen. En wie weet krijgen wij u dan zo enthousiast dat u ons wilt komen versterken. Dat zou prachtig zijn, want we zitten erg verlegen om nieuwe leden!

Delen via