De MR stelt aan u voor!

donderdag 15 november 2018

De medezeggenschapsraad mag dit schooljaar 3 nieuwe leden welkom heten. Begin van het schooljaar 2018/2019 is vanuit de leerkrachten Maartje Pisters-Elfers gestart en op de avondvergadering van  8 november 2018 zijn vanuit de ouders toegetreden:  Prema Muthiah-Jorissen en Anita Chlapowska.  De oudergeleding bestaat nu uit: Sandra Groenewoud, Prema Muthiah-Jorissen en Anita Chlapowska. De leerkrachtengeleding bestaat nu uit: Marit Nieuwenhuis-Liebrand, Maartje Pisters-Elfers en Mariët Geurts

Mogen wij jullie voorstellen aan:

Prema Muthiah-Jorissen. Hallo, ik ben Prema. 32 jaar en ben moeder van Eljero (groep 5), Joshua (groep 4) en Quinthen  (groep 2). Ik houd mij in het werk bezig met o.a. adviseren en belangenafweging en hoop deze vaardigheden goed toe te kunnen passen in de MR. Ik wil graag laagdrempelig zijn, dus bij vragen/ zorgen/ ideeën zoek me op of neem contact op.

Anita Chlapowska. Ik ben Anita Chlapowska, mama van Nina (groep 7) en Stasiu (groep 5). Alweer ruim twee jaar geleden zijn wij na een lange periode in het buitenland in Beekbergen neergestreken. Mijn man en ik zijn allebei opgegroeid in Apeldoorn dus de omgeving is niet vreemd. Ik heb mij aangemeld als MR-lid omdat ik nieuwsgierig ben naar de processen en zaken die besproken/besloten worden in dit orgaan en wil daar graag mijn positieve bijdrage aan leveren als een van de oudervertegenwoordigers.

Maartje Pisters. Mijn naam is Maartje Pisters. Ik ben al heel wat jaren werkzaam op OBS Beekbergen. Ooit, lang geleden, bezochten onze eigen kinderen deze fijne dorpsschool. Dit jaar sta ik samen met juf Ellen in groep 5/6. In het verleden heb ik meerdere keren zitting gehad in de MR. Ook deze keer hoop ik een positieve bijdrage te mogen leveren. Want hoe fijn is het om samen over onderwijsprocessen na te denken!

Maartje vervangt Daniëlle die eind schooljaar 2017/2018 is afgetreden. Prema en Anita vervangen Nelleke van Heuven en Maaike Boonstra. Nelleke is in September afgetreden en Maaike is tijdens de vergadering van 8 november 2018 afgetreden. Voor de overdracht zal Maaike tijdelijk aanblijven met slechts een adviserende rol (zonder stemrecht). Graag willen wij u er tevens op attenderen dat de notulen beschikbaar zijn op school ter inzage. De MR-map met notulen, jaaragenda en jaarverslagen zijn te vinden op de kamer van Ingrid Palm. In de schooljaaragenda vindt u de data waarop de MR-vergaderingen plaatsvinden. U bent welkom om bij de vergadering aan te sluiten.

Heeft u vragen of ideeën voor de medezeggenschapsraad, dan kunt u ons aanspreken, of een e-mail bericht sturen aan mrbeekbergen@leerplein055.nl

Delen via