Dagprogramma bovenbouw

vrijdag 15 januari 2021

In de ochtend is er twee keer een Meetmoment met de twee groepen. Er wordt gestart met een aantal mededelingen en daarna volgt instructie voor rekenen, taal en spelling. De kinderen kunnen dan ook vragen stellen. Daarna gaat de leerkracht verder met het beantwoorden van vragen via Snappet en komen kinderen apart in de Meet die extra uitleg of begeleiding nodig hebben. Dagelijks wordt ondersteunend lesmateriaal opgezocht en in Classroom zet. Via het dashboard van Snappet volgt de leerkracht de leerlingen. De leerkracht controleert en beantwoordt de mail, die direct met onderwijs op afstand te maken hebben. In de middag wordt de rest van de mail gecontroleerd, en vindt de  voorbereiding van de Meetmoment voor de volgende dag (lessen bekijken etc) plaats, wordt er gewerkt aan dag/weektaken, is er contact met duopartner en stagiair, ihet ingeleverde werk wordt bekeken en teruggegeven, berichten in classroom worden verwerkt en een nieuw stukje voor in classroom wordt  geschreven. Natuurlijk is het ook belangrijk de zaag scherp te houden, dus even pauze houden en in beweging komen hoort hier zeker bij. De leerktrachten gaan zeker 1 keer per week naar school voor de opvang van kinderen en daarnaast is er collegiaal overleg en hebben we natuurlijk ook nog de teamoverlegmomenten twee maal per week.

Delen via