Toetsen

donderdag 10 januari 2019

De komende weken maken alle kinderen vanaf groep 2 Cito-toetsen. De kleuters maken alleen deze toetsen en geen eindtoetsen in juni. Vanaf schooljaar 2020-2021 maken de kleuters helemaal geen Cito-toetsen meer. D.m.v. de toetsen krijgen we als school een beeld van hoe het staat met ons onderwijs en of dat in de pas loopt met de landelijke trends. Na analyse van de toetsresultaten stellen we zo nodig plannen en doelen bij, omdat kinderen bv meer instructie of uitdaging nodig hebben. U kunt de toetsresultaten inzien via het ouderportaal. Op 14 februari krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis en kunt u dit ook in het ouderportaal zien. Het rapport dat de kinderen mee naar huis krijgen is namelijk de geprinte versie van het digitale rapport. Mocht u naar aanleiding van het rapport vragen hebben, dan kunt u een afspraak in de klassenagenda zetten. Mocht de leerkracht met u willen praten, dan zullen zij u uitnodigen voor een gesprek.

Delen via