Cito periode

donderdag 1 februari 2018

Cito periode

In alle groepen wordt hard gewerkt aan de Cito toetsten. Ieder schooljaar is er een M (midden januari ) en E ( Eind juni). Deze toetsen komen in ons leerlingvolgsysteem te staan. Zo krijgen wij een mooi beeld van de vorderingen die een leerling maakt gedurende de basisschoolperiode. Daarnaast zijn de uitslagen van deze toetsen voor ons als school een mooie indicatie of ons onderwijs nog aansluit bij het niveau van de kinderen. Na deze periode zullen wij een analyse maken van de behaalde resultaten en desgewenst per klas of schoolbreed acties uitzetten.

De resultaten van de cito toetsten kunt u terugvinden in het ouderportaal. Zijn er vragen dan verwijs ik u naar de groepsleerkracht.

Delen via