Bericht namens de MR

donderdag 28 juni 2018

We zijn nu met elkaar bijna een heel schooljaar verder waarin het continurooster in gebruik is genomen. Tijd voor evaluatie. De afgelopen 2 weken heeft u gelegenheid gekregen uw respons te geven op het continurooster en de nieuwe vorm van ouder-kind gesprekken. Over het algemeen wordt het continurooster als prettig ervaren door kind en ouders. Er zijn door een klein aantal ouders een aantal aanbevelingen gedaan, waarvoor dank! Deze aanbevelingen zijn teruggekoppeld aan het team en zullen geëvalueerd en eventueel geïmplementeerd worden in het volgend schooljaar. Uw respons op het ouder-kind gesprek en de aanbevelingen zijn ook teruggekoppeld aan het team. Fijn dat u input heeft gegeven aan de MR. Op specifieke vragen geeft de MR u persoonlijke terugkoppeling.

De medezeggenschapsraad is op zoek naar een nieuw ouder-lid. Heeft u interesse in advisering aangaande school beleidszaken, neem dan contact op met de MR:  mrbeekbergen@leerplein055.nl  of spreek 1 van de leden aan: Sandra Groenewoud (ouder gr 2), Nelleke van Heuven (ouder gr 6 & 8), Mariët Geurts (gr 8), Danielle Rorije (intern begeleider), Marit Nieuwenhuis (gr 1) en Maaike Boonstra (ouder gr 3 & 6)

Delen via