Project ministerie SZW

vrijdag 24 februari 2017

Project ministerie SZW

Donderdag 23 februari zijn de leerlingen van groep 7 als 1 van 10 basisscholen in Nederland de hele dag aan de slag gegaan met een volwassen vraagstuk: armoedebestrijding. Zij deden dit onder begeleiding van ConsultingKids en hun eigen leerkracht. Het betreft een project van het ministerie van SZW.
Wij zijn er van overtuigd dat kinderen waardevolle input kunnen geven vanuit hun onbevangenheid en creativiteit. De 7 gewoontes van The Leader in Me sluiten hier mooi bij aan: proactief zijn, doelen stellen en belangrijke zaken voor laten gaan, win-win denken, eerst begrijpen dan begrepen worden en ten slotte ‘Houd de zaag scherp’ (gezond eten/leven, goed voor jezelf zorgen en proberen in balans te blijven). Gewoontes die stuk voor stuk kunnen worden ingezet om na te denken over een probleem en om samen te werken om tot een mooi resultaat te komen. Wethouder Johan Kruithof kwam kijken en even meedoen in de groep. Hij heeft armoedebestrijding in zijn portefeuille en wilden graag zien hoe onze leerlingen denken over de aanpak van dit probleem. Ook een journalist en fotograaf van de Stentor kwamen even kijken.
Het project sluit goed aan bij ‘de week van het geld’. Onze leerlingen nemen in maart deel aan deze themaweek. Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Tot slot sluit het project van ConsultingKids goed aan bij het vakgebied Actief Burgerschap.

Delen via