De Ouderraad praat u bij

woensdag 28 september 2016

OuderraadDe Ouderraad is al voor een tweede keer bij elkaar geweest dit schooljaar.
Normaal vergaderen wij ongeveer eenmaal per maand, maar momenteel zijn we druk met het voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering en komen daarom iets frequenter bij elkaar. Een datum voor de vergadering is inmiddels gekozen. Wij nodigen u allen uit om op 31 oktober de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te bezoeken. Volgende week zult u daar een officiele uitnodiging voor ontvangen.
Zoals dat hoort leggen we u, de leden van de Oudervereniging, daarin het financieel jaarverslag voor, waarin wij verantwoording afleggen over de activiteiten van de Ouderraad en de daarmee gepaard gaande kosten.
Tegelijk blikken we dan ook graag met u vooruit. Want we hebben leuke plannen voor dit nieuwe schooljaar voor uw kind.

Belangrijkste agendapunt zal echter worden: de aanpassing van de Vrijwillige Ouderbijdrage voor de Oudervereniging.
Die bijdrage staat al ruim 12 jaar op EUR 21,00. De Ouderraad ziet een noodzaak om dat bedrag naar boven toe aan te passen. In de vergadering zullen wij uiteraard motiveren waarom dat is.
Op dit moment betaalt u naast de vrijwillige ouderbijdrage ook nog een bedrag voor schoolreisjes, Haps-kamp en Vlieland kamp. Formeel is dat een bijdrage die niet door de Ouderraad maar door het bestuur van school wordt geheven. De Ouderraad heeft de mogelijkheid onderzocht of die kosten samen te voegen zijn in één bedrag, waardoor de totale uitgaven voor één schooljaar voor u duidelijker en overzichtelijker wordt.
Om de vergadering zelf niet te lang te laten duren (wij verwachten dat dit een onderwerp is waar u graag over mee wilt denken), zult u binnenkort via de mail het resultaat ontvangen van ons denkwerk. U kunt zich daar dan alvast thuis in verdiepen en eventueel al voorafgaand aan de vergadering vragen over stellen.
Wij hopen u in groten getale te zullen ontmoeten op 31 oktober. Bent u verhinderd, maar wilt u wel uw mening geven? Dat kan via een machtigingsformulier, dat u, samen met de officiële uitnodiging zult ontvangen.

De Ouderraad feliciteert het alle sporters die woensdag even goed lieten zien op de leerpleinspelen dat met OBS Beekbergen serieus rekening moet worden gehouden. Met name natuurlijk een grote felicitatie naar Jort (tjonge, waar heb je dat geoefend Jort?) en het hele estafette-team. Wat een geweldige prestatie!

Delen via