Voorlezen

woensdag 9 juni 2021

Voorlezen

Zodra kinderen zelfstandig kunnen lezen, worden ze vaak veel minder voorgelezen dan op jongere leeftijd. Voorlezen heeft naast een ontspannende functie echter grote voordelen voor kinderen van alle leeftijden. Tijdens het voorlezen oefenen ze bijvoorbeeld de vaardigheden die ze nodig hebben bij begrijpend lezen. Begrijpend luisteren gaat namelijk vooraf aan begrijpend lezen. Kinderen worden bij voorlezen niet geremd door leesproblemen, waardoor het taalniveau van de tekst hoger kan zijn. Bovendien kan de voorlezer ondersteuning bieden bij het tekstbegrip, met mimiek, intonatie en uitleg. Door voorlezen komen kinderen in aanraking met complexere taal.

Delen via