Sinterklaasfeest

donderdag 8 oktober 2020

Sinterklaasfeest

Apeldoorn kiest definitief voor de roetveegpiet als helper van Sinterklaas. Burgemeester en wethouders en de drie grote schoolbesturen in Apeldoorn ondersteunen van harte de eigentijdse roetveegpiet. De Stichting Apeldoornse Sinterklaas Intocht is dezelfde mening toegedaan.  

Op veel scholen was vorig jaar al de keuze gemaakt om alleen nog roetveegpieten op school uit te nodigen. Ook voor alle Leerplein055-scholen geldt vanaf dit jaar dat alleen de roetveegpiet zal worden ingezet bij de Sinterklaasviering.  

De coronamaatregelen hebben dit jaar ook invloed op het Sinterklaasfeest. Ons bestuur heeft  op basis van de huidige situatie het volgende besloten: 

  • Leerplein055-scholen mogen –rekening houdend met de dan geldende maatregelen én binnen de mogelijkheden van het schoolgebouw en het schoolplein het Sinterklaasfeest voor de kinderen organiseren 
  • Sinterklaas en zijn helpers moeten anderhalve meter afstand kunnen houden tot elkaar en tot teamleden en andere volwassenen. 
  • Voor het Sinterklaasfeest zijn dit jaar alleen de leerlingen uitgenodigd. Ouders kunnen er dit jaar niet bij aanwezig zijn: dit geldt ook voor het aankomstmoment van Sinterklaas. 
  • Leerplein055-schoolteams blijven aan de veilige kant van de mogelijkheden.  

Wij zijn inmiddels met onze sinterklaascommissie bezig om het Sinterklaasfeest op een veilige manier vorm te geven.  

Delen via