Nieuws vanuit de Ouderraad

dinsdag 23 maart 2021

Tijdens de ALV van 16 november 2020 is de OR van bestuur gewisseld. Janneke Witte is voorzitter, Inge Visch penningmeester en Wobke Hooites – de Ruiter secretaris.

De OR ondersteunt de Activiteitencommissie bij het organiseren van activiteiten op school voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld eens aan het pannenkoekenfestijn, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt, het afscheid van groep 8 en nog veel meer.

De OR beheert de ledenadministratie, draaiboeken en financiën en maakt een begroting per schooljaar. Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, waar ieder lid welkom is en een kascontrole. De Activiteitencommissie zoekt ouders die mee willen helpen. Als u vragen of opmerkingen heeft, of wanneer u de Activiteitencommissie wilt helpen, kunt u één van ons aanspreken of mailen naar: orbeekbergen@gmail.com

Delen via