Leerteam Snappet

woensdag 22 januari 2020

Wij vinden de betrokkenheid van ouders belangrijk. Voor de zomervakantie hebben een aantal ouders de enquete van Snappet ingevuld. Ook kinderen en leerkrachten hebben hun mening gegeven. Een aantal punten kwamen naar voren: de kinderen schrijven aanzienlijk minder,met het eigen handschrift wordt minder geoefend, de kinderen turen beduidend meer op het beeldscherm dan voorheen. In het leerteam zijn wij op zoek gegaan naar een balans tussen schriftelijk en digitaal werk. Daarom start groep 4, 5 en 6 binnenkort met een pilot. Bij spelling gaan de kinderen zelf weer schrijven en gebruiken Snappet als extra werk. Na ieder blok evalueren de leerkrachten met elkaar en brengen verslag uit naar de ouders. Wij willen na de Citoperiode met deze werkwijze starten. Bij rekenen en taal blijft de werkwijze onveranderd.

Delen via