Extra ondersteuning

donderdag 20 mei 2021

Vanuit de subsidie “Extra handen in de klas”, in te zetten tot aan de zomervakantie 2021, is het mogelijk gemaakt dat we twee maal per week een leerkracht kunnen inzetten voor extra ondersteuning. Juf Monique doet dat op maandag en juf Bianca op donderdag. Wij geven buiten de klas extra ondersteuning op het gebied van lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. De kinderen komen óf alleen óf in een klein groepje.  

Vanuit een andere subsidie is inmiddels Letterster aangeschaft en in gebruik genomen. Letterster ondersteunt leerlingen in de groepen 4 tot en met 8 met lees- en/of spellingachterstanden of dyslexie. Dit programma sluit aan bij Bouw! Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid.

Delen via