Bewegend leren

donderdag 12 november 2020

Onder bewegend leren wordt verstaan het fysiek bewegen in de klas tijdens of naast (cognitieve) leeractiviteiten. Ook bewegingsactiviteiten buiten de school die gekoppeld zijn aan leren vallen er onder. Het bewegend leren in school valt uiteen in twee onderdelen:

1. Er kan sprake zijn van beweging tussen de lesactiviteiten: bijvoorbeeld enkele minuten tussen de lessen lichaamsoefeningen doen of op een andere manier bewegen (Energizer).

2. Er kan sprake zijn van bewegend leren tijdens het vermenigvuldigen, optellen, spellen of tijdens andere leerstof als dit gebeurt in combinatie met bewegingen.

Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen. en geeft het ook veel plezier in leren. Bewegend leren buiten de klas kan bestaan uit spelvormen waarin duidelijke cognitieve leerdoelen zitten, bijvoorbeeld spellen die gekoppeld zijn aan cijfers, rekensommen, letters of woorden.

Wilt u thuis eens wat uitproberen? Ga dan bijvoorbeeld naar https://springlab.nl/downloads/

Delen via